Saarnat Kemijärven kirkossaUUDENVUODENPÄIVÄ 1.1.2008

Joh. 14:12-14
Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Minä menen Isän luo, ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isän kirkkaus tulisi julki Pojassa. Mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen.”


Siunattua uutta vuotta 2008! Tämä kahdeksas päivä joulusta on meille uudenvuodenpäivä ja Jeesuksen nimipäivänähän me pidämme myös vuoden ensimmäistä päivää. Arvostamme tätä päivää erityisesti siinäkin, että mitään nimeä ei ole tälle päivälle merkitty meidän almanakkaamme. Jeesuksen nimeä kristitty saakin julistaa maailmassa uuden vuoden alkaessa.
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastettuina olemme kolmiyhteisen Jumalan nimen suojassa uuden vuoden ensi hetkistä alkaen. Kasteemme kautta olemme saaneet saman paikan kuin opetuslapset, olemme Jumalalle ja myös Jeesukselle kuuluvia. Kun Jeesus antoi opetuslapsille kastekäskyn, hän sanoi: ”Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.” Tämä lausehan antaa meille tehtävän maailmassa mutta se kertoo myös meidän asemamme: olemme kutsuttuja Jeesuksen seuraajiksi ja siinä toivon mukaan jaksamme pysyä tänäkin vuotena. Suokoon Jumala meille siihen armonsa, että julistaisimme hänen sanaansa uskollisesti.
Me liitymme kristityiksi siis kolmiyhteisen Jumalan nimeen ja kaikki nämä kristinuskoon kuuluvat jumaluuden kolme persoonaa, Jumala, Jeesus ja Pyhä Henki, liittyvät tähänkin raamatunkohtaan, kun sitä tarkemmin tutkimme. Tämän sunnuntain evankeliumin olisi voitu evankeliumikirjaan ottaa hieman laajempana, sillä silloin selittyisi helpommin se, mihin perustuu tuo Jeesuksen lupaus teoista, joita häneen uskovat tekevät ja joita jokainen ihminen toivoo näkevänsä.
Jeesus puhuu Joh. 14. luvussa jäähyväispuhettaan opetuslapsille ehtoollisen asettamisen iltana, ja vastaa näillä äsken luetuilla sanoilla hetkeä aikaisemmin opetuslapsi Filippuksen esittämään toivomukseen, että Jeesus sallisi heidän nähdä Jumalan. Filippus toteaa, että silloin he voisivat uskoa. Että varmasti voisi uskoa, niin näin pitäisi opetuslapsen mielestä olla. Tähän toiveeseen Jeesus vastaa näin: ”joka on nähnyt Jeesuksen, on nähnyt myös Jumalan.” Jeesuksen mukaan tämän pitäisi riittää. Ja tiedämme, ettei Filippuksen esittämää pyyntöä ole mahdollista toteuttaakaan, sillä Jumalaa ei ole kukaan nähnyt eikä häntä voidakaan nähdä. Siksi Jeesus jatkaa puhettaan Filippukselle näin, että Jeesuksen sanat ovat Jumalalta ja jo niiden tähden opetuslasten tulisi uskoa Jeesuksen olevan Jumalan luota lähtenyt.

Niinhän meille on opetettu, että sanan kuuleminen saa meissä aikaan uskon. Niin on ollut opetuslastenkin kohdalla. Mutta he ovat olleet sanan kuulemisessa erityisasemassa, sillä Jeesushan sanoo että opetuslapsille vielä selitetäänkin hänen puheensa. Siksi he ovat ymmärtäneet hänen julistuksensa, myös ne kohdat, jotka sisälsivät vertauksia ja joiden käsittämiseen tarvittiin selitystä ja opetusta.
Mutta Jeesus toteaa tuossa Filippukselle vielä, että ellette te usko Jeesuksen sanojen olevan Jumalalta, niin uskokaa häneen sitten tekojen tähden. Uskokaa niiden ihmeiden vuoksi, joita opetuslapset olivat olleet katselemassa Jeesuksen matkassa kulkiessaan. Ja tässä onkin sitten tämän päivän evankeliumiin välittämä sanoma. On olemassa uskon perustana ja vahvistuksena Raamatun sanojen lisäksi myös tekoja, joiden tarkoituksena on todistaa meille sitä, että Jeesus on Jumalan luota lähtenyt Vapahtaja.
Jumalan tahto on ensiksikin siinä, että Raamatun sanan kautta oppisimme tuntemaan hänet Isänä sekä Jeesuksen Vapahtajana. Mutta Jumala tahtoo meidän pelastustamme niin suuresti, että epäileville ja Jumalan sanaa arvosteleville on olemassa vielä yksi mahdollisuus päästä uskomaan, päästä tuntemaan ja kokemaan Jumalan hyvyys meitä ihmisiä kohtaan. Erityisestihän aikaisemmin, ennen Jeesuksen maailmaan ilmestymistä, Jumalan tekemät ja sitten nämä Jeesuksen teot näyttäytyvät meille esimerkkeinä Jumalan huolenpidosta, jotka kirkastavat meille Jumalan kaikkivaltiutta, sitä samaa valtaa, joka Jeesuksella on.
Jo Jeesuksen nimessä kuvataan hänen valtaansa ja hänen tehtäväänsä täällä maailmassa. Nimi Jeesushan suomennettuna merkitsee ”Herra on apu” tai ”Herra pelastaa.” Hänen valtansa oli sitä, että hän auttoi ihmisiä parantamalla heitä, hän auttoi nälkää näkeviä, monia tuhansia kerralla. Hän auttoi ihmisiltä tuomion saanutta ja Moosekselle ilmoitetun lainkin perustalta tuomion saanutta ja lähetti hänet uuden elämän alkuun antaen synnit anteeksi. Hän auttoi herättäen kuolleita ja osoitti siinä, että hänellä on valta auttaa kaikkein vaikeimmassakin tilanteessa, mikä ihmistä voi kohdata. Nämä kaikki teot koskivat niitä ihmisiä, jotka olivat Jeesuksen aikalaisia.
Ne kuvaavat meille sitä, että Jumalan luomakunnassa ei ole mitään, mitä hän ei voisi luoda uudeksi. Jumala on niitä tekoja tehnyt, Jeesus on niitä myös tehnyt, ja tänään luetun evankeliumin mukaan myös Jumalaan ja Jeesukseen uskovat niitä tekevät. Jeesuksen nimeä me saamme käyttää monella tavalla julistustyössä, ja Jeesus kehottaa tässä siihen, että me saamme rukoilla Jeesuksen nimessä. Rukoilemme Jeesuksen käskyn perusteella, itse hän meitä siihen kehottanut ja hän lupaa myös kuulla rukoukset. Sen tähden hän kuulee, että ”Isän kirkkaus tulisi julki.”
Jotta Jumalan sanan lupaamat teot olisivat mahdollisia, tarvitsemme vielä rukouksen lisäksi muutakin. Ja se, mitä vaaditaan lisäksi, käy ilmi päivän evankeliumia seuraavista jakeista. Jeesus sanoo siinä: ”minä olen rukoileva Isää ja hän lähettää teille toisen Puolustajan, olemaan teidän kanssanne ikuisesti. Tämä Puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, mutta hän pysyy luonanne ja on teissä.”
Tämän lupaus toteutui ensimmäisenä helluntaina, ja Pyhän Hengen teot ilmenivät jo tuossa tilanteessa näkyvällä tavalla ikään kuin tulenliekkeinä ja myös siten, että ihmiset puhuivat vierailla kielillä. Tiedämme myös, että siellä missä tapahtuu ihmetekoja Hengen vaikutuksesta, ihmiset kyllä kokoontuvat noihin tilaisuuksiin. Nämä todisteet Jumalan toiminnasta vetävät väkeä kirkkoihin yhä tänäkin päivänä. Ne ovat vain uskon vahvistuksena meille, jotka kaipaamme kokemusta Jumalan voimasta.

Mitä Jeesus sanoi näistä teoista opetuslapsilleen, kun Jeesus oli heidät lähettänyt matkaan kaksittain? ”Älkää iloitko siitä, että henget ovat teille alamaisia. Ennemmin iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu elämän kirjaan.” Näin tuo ihmeiden toteutuminen kristillisissä tilaisuuksissa ei ole välttämätöntä sen pääasian kannalta, jota evankeliumi ja kristillinen uskomme julistaa. Iankaikkisen elämän saavutamme kuitenkin uskon ja kasteen kautta, koska Jeesus Kristus on se tie, joka vain vie Jumalan luokse. Hänen kärsimyksensä ristillä meidän puolestamme lahjoittaa jo kaiken, mitä tarvitsemme, että Jumalan luokse pääsisimme. Se tie on armon tie, joka on valmistuntu Golgatalla.
Kun me rukoilemme, saatamme ajatella, onko Pyhä Henki läsnä, koska rukouksiin ei aina vastata. Voimme kuitenkin tukeutua siihen Raamatun sanaan (Apost. t.), joka vakuuttaa, että jokainen, joka kastetaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, saa tuon Hengen lahjaksi. Hän, Pyhä Henki, ohjaa meitä Kristuksen luokse samoin kun hän on ohjannut meidät tänään jumalanpalvelukseen pelastuksen sanaa Jeesuksesta kuulemaan. Se on Pyhän Hengen teko meissä. Sen lisäksi puhumme armolahjoista, joita Henki vaikuttaa ja joita yksityisille kristityille suodaan. Ne ovat uskon vahvistamiseen annettuja, mutta eivät ole välttämättömiä pelastukseen.
Tuo sanoma Jeesuksen tuomastaan avusta meille ihmisille on paljon laajempi. Opetuksensa kautta meille kerrotaan, kuinka hän saapui maailmaan kaikkia ihmisiä varten. Hän vapautti koko maailman synnistä. Hänet uhrattiin, että meillä olisi rauha Jumalan kanssa. Mutta ei tässä vielä kyllin. Tämänkin lisäksi hänen apunsa kohtaa kaikkia niitä, jotka häneen uskovat Jumalan Poikana ja Vapahtajana siinä, että hän on viimeisenä päivänä saapuva kirkkaudessaan, ja kutsuva uskon säilyttäneet ikuiseen elämään, jonne hän on valmistanut meille tien ylösnousemuksensa kautta.
Me kiitämme tänään Jumalaa, että saamme uuden mahdollisuuden viettää seuraavaa alkanutta vuotta tähän pelastussanomaan luottaen. Ja kiitämme myös että saamme asettaa elämämme hänen anteeksiantavan siunauksensa varaan. Me saamme tunnustaa sen, että maailmassa tarvitsemme apua Jumalalta. Koko joulun ja uuden vuoden sanoma Jeesuksesta puhuu meille käännekohdasta, että maailmaan saapuu auttaja ja Vapahtaja. Silloin meille alkoi näkyä ihmeellinen avun lähde, johon saamme edelleen uskoa ja luottaa Raamatun sanan ja myös Hengen ilmenemisen tähden.

Eino Vesa

LOPPIAINEN 6.1.2008

Lue lisää »

1. SUNNUNTAI LOPPIAISEN JÄLKEEN 13.1.2008

Lue lisää »

YLEINEN RUKOUSHETKI 23.1.2008

Lue lisää »

KYNTTILÄNPÄIVÄ 27.1.2008

Lue lisää »

LASKIAISSUNNUNTAI 3.2.2008

Lue lisää »

2. PAASTONAJAN SUNNUNTAI 17.2.2008

Lue lisää »

3. PAASTONAJAN SUNNUNTAI 24.2.2008

Lue lisää »

4. PAASTONAJAN SUNNUNTAI 2.3.2008

Lue lisää »

PALMUSUNNUNTAI 16.3.2008

Lue lisää »

HILJAISEN VIIKON MAANANTAI 17.3.2008

Lue lisää »

HILJAISEN VIIKON TIISTAI 18.3.2008

Lue lisää »

MARIAN ILMESTYSPÄIVÄ 9.3.2008

Lue lisää »

HILJAISEN VIIKON KESKIVIIKKO 19.3.2008

Lue lisää »

KIIRASTORSTAI 20.3.2008

Lue lisää »

PITKÄPERJANTAI 21.3.2008

Lue lisää »

PÄÄSIÄISPÄIVÄ 23.3.2008

Lue lisää »

2. SUNNUNTAI PÄÄSIÄISESTÄ 6.4.2008

Lue lisää »

4. SUNNUNTAI PÄÄSIÄISESTÄ 20.4.2008

Lue lisää »

RUKOUSSUNNUNTAI 27.4.2008

Lue lisää »

HELATORSTAI 1.5.2008

Lue lisää »

6. SUNNUNTAI PÄÄSIÄISESTÄ 4.5.2008

Lue lisää »

HELLUNTAIPÄIVÄ 11.5.2008

Lue lisää »

3. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 1.6.2008

Lue lisää »

4. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 8.6.2008

Lue lisää »

5. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 15.6.2008

Lue lisää »

JUHANNUSPÄIVÄ 21.6.2008

Lue lisää »

APOSTOLIEN PÄIVÄ 22.6.2008

Lue lisää »

KIRKASTUSSUNNUNTAI 6.7.2008

Lue lisää »

9. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 13.7.2008

Lue lisää »

10. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 20.7.2008

Lue lisää »

12. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 3.8.2008

Lue lisää »

13. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 10.8.2008

Lue lisää »

LUOMAKUNNAN SUNNUNTAI 17.8.2008

Lue lisää »

15. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 24.8.2008

Lue lisää »

16. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 31.8.2008

Lue lisää »

Saarna Kemijärven kirkossa 31.08.08

Saarna31.8.08.WAV


17. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 7.9.2008

Lue lisää »

PERHEEN SUNNUNTAI 21.9.2008

Lue lisää »

20. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 28.9.2008

Lue lisää »

MIKKELINPÄIVÄ 5.10.2008

Lue lisää »

USKONPUHDISTUKSEN MUISTOPÄIVÄ 12.10.2008

Lue lisää »

24. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 26.10.2008

Lue lisää »

PYHÄINPÄIVÄ 1.11.2008

Lue lisää »

26. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 9.11.2008

Lue lisää »

VALVOMISEN SUNNUNTAI 16.11.2008

Lue lisää »

23. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 19.10.2008

Lue lisää »

TUOMIOSUNNUNTAI 23.11.2008

Lue lisää »

ITSENÄISYYSPÄIVÄ 6.12.2008

Lue lisää »

2. ADVENTTISUNNUNTAI 7.12.2008

Lue lisää »

3. ADVENTTISUNNUNTAI 14.12.2008

Lue lisää »

4. ADVENTTISUNNUNTAI 21.12.2008

Lue lisää »

JOULUAATTO 24.12.2008

Lue lisää »

JOULUAAMU 25.12.2008

Lue lisää »

VIATTOMIEN LASTEN PÄIVÄ 28.12.08

Lue lisää »

Saarna viattomien lasten päivänä

Saarna28.12.08.WAV
kuunneltava versio

UUDENVUODENAATTO 31.12.2008

Lue lisää »