Saarnat Kemijärven kirkossaUUDENVUODENPÄIVÄ 1.1.2010

Luuk.2:21

Tälle päivälle on annettu aiheeksi ”Jeesuksen nimessä”. Evankeliumiteksti kertoo yksinkertaisesti, miten Jeesus sai nimensä. Mooseksen lain mukaan lapsi piti ympärileikata ja siinä yhteydessä hänelle annettiin tuo nimi, jonka enkeli oli ilmoittanut ennen hänen syntymäänsä. Nimi samoin kuin se, että hän sikiää yliluonnollisella tavalla, oli vielä ilmoitettu molemmille vanhemmille erikseen ennen lapsen syntymää.
Tuo nimi on kreikankielinen muoto nimestä Joosua, joka merkitsee pelastusta tai sitä, että Jumala on pelastus. Näin tuo nimi oli jo ennestään tuttu Israelin kansan historiasta. Vanha testamentti  kertoo, miten Mooses ei koskaan johdattanut kansaa perille luvattuun maahan saakka. Hän jäi Jordanin tuolle puolelle ja sai vain Nebon vuorelta katsella luvattua maata. Joosua vei sitten kansan Jordanin yli luvattuun maahan.
Tässä voi nähdä sellaista symboliikkaa, että Mooses oli lain antaja. Jumalan tahto ilmoitettiin hänen välityksellään kaikille kansoille. Kuitenkaan Mooses, vaikka hänellä oli oikea tieto Jumalan tahdosta, ei koskaan voinut viedä kansaa perille luvattuun maahan, koska kansa oli niin kuin Raamattu sen sanoo, tottelematonta ja uppiniskaista kansaa, sellaista mitä vieläkin asuu maan päällä.
Se kierteli neljänkymmenen vuoden ajan Siinain erämaassa pääsemättä perille luvattuun maahan, kunnes koko tuo niskuroiva sukupolvi oli tuhoutunut. Sitten Joosua johdatti kansan Jordanin yli luvattuun maahan. Jerikon muurit sortuivat ja tie avautui Pyhään maahan.

Näin myöskään pelkkä tieto Jumalan tahdosta - niin välttämätöntä ja hyödyllistä kuin se onkin - ei voi viedä meitä koskaan perille Jumalan tuntemiseen ja hänen valtakuntaansa. Siihen tarvitaan enemmän. Siihen tarvittiin, että Kristuksen, Jumalan Pojan piti syntyä ihmiseksi. Hän sai tuon nimen Jeesus, joka on sama nimi kuin Joosua, Herra on pelastaja.
Pelkkä tietoisuus Jumalan tahdosta vie epätoivoon, koska meistä yksikään ei täytä tuota ilmoitettua Jumalan tahtoa. Niinpä Jeesus sanoi juutalaisille: ”Teillä on syyttäjänne, Mooses, johon te panette toivonne.” Samoin käy myös niille, jotka meidän aikanamme kristillisestä uskosta irtautuen panevat toivonsa johonkin muuhun inhimilliseen maailmanparannusohjelmaan, joka ei tunnusta Kristusta eikä hänen kauttaan annettua Jumalan sanaa.
Mutta nyt siis on syntynyt maailman hän, joka ottaa pois maailman synnin. Sen vuoksi hänen nimensä on Jeesus, Jumala on pelastus ja sen vuoksi hänen nimessään on pääsy Jumalan yhteyteen ja hänen valtakuntaansa.

Opetuslapset pääsivät tuntemaan  Jeesuksen ihmisenä. Tuo nimi Jeesus oli siihen aikaan varsin tavallinen nimi. Onhan nykyäänkin varsinkin katolisia maita, joissa tuo Jeesuksen nimi esiintyy etunimenä, varsinkin Espanjassa ja Etelä-Amerikassa. Uudessa testamentissakin mainitaan opetuslasten joukossa Jeesus, jota sanottiin Justukseksi.
Apostolit olivat sikäli poikkeuksellisia ihmisiä, että he kaikki olivat tunteneet niin kuin Paavali sanoo Kristuksen lihan mukaan. Tätä ei Kristuksen tunteminen enää ole, koska Paavali jatkaa, kuitenkaan emme enää tunne häntä sillä tavoin.
Niinpä Apostolien teoissa kiintyy huomio siihen, että Jeesuksen taivaaseenastumisen jälkeen opetuslapset julistivat kaikelle kansalle, että Jumala on tehnyt Herraksi ja Kristukseksi tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.
Kristushan tarkoittaa samaa kuin Messias, jota juutalaiset Vanhan testamentin pohjalta odottivat. Nyt siis apostolit Pyhän Hengen voimassa asettivat heidät siihen tilanteeseen, missä he olivat, vaikka eivät olleet sitä tajunneet. Te olette koko historianne ajan odottaneet Messiasta ja vannoneet hänen nimeensä. Mutta nyt kun hän tuli, te olette ristiinnaulinneet hänet, jonka Jumala on tehnyt Herraksi ja Kristukseksi. He tekivät sen tosin lakia tuntemattomien pakanoiden kätten kautta, mutta yhtä kaikki he olivat syyllisiä heille lähetetyn Vapahtajan surmaamiseen.
Niinpä kun he tämän kuulivat, he saivat piston sydämeensä. Tämä on se vaikutus, minkä Pyhä Henki sanan kautta saa aikaan jokaisessa ihmisessä. Tämä maailma ja myös nykyinen kulttuuri se vähättelee aina syntiä ja sanoo, että mikä täällä on syntiä ja kaikkihan sitä tekevät. Pyhä Henki tekee meidän syntimme niin suuriksi, että me ymmärrämme olevamme syypäitä siihen, että Jeesuksen piti kärsiä ja kuolla.
”Meidän isiemme Jumala on herättänyt kuolleista Jeesuksen, jonka te ripustitte ristinpuulle ja murhasitte.  Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen Päämieheksi ja Vapahtajaksi, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte antamaan Israelille kääntymyksen ja syntien anteeksiantamuksen.” Näin apostolit sanoivat suuren neuvoston edessä.
Näin siis Raamattu ilmoittaa meille, että Jeesus on historiallinen henkilö, mutta samalla Jumalan maailmalle lähettämä Pelastaja, jota ilman meillä ei olisi pääsyä Jumalan tuntemiseen, syntien anteeksisaamiseen eikä iankaikkiseen elämään. Muuta nimeä ei ole ihmisille annettu, jossa me voisimme pelastua.

Nykyään täällä Suomessa me elämme hiukan samanlaisessa tilanteessa. Meille on vuosisatojen ajan opetettu Jumalan sanaa. Jos olemme olleet osallisia tästä opetuksesta, olemme saaneet tietoomme, että Jeesus on Vt: ilmoittama Messias eli Kristus. Vieläkin enemmän Raamattu ilmoittaa, että Kristus on ollut olemassa jo ennen maailman luomista. Siitähän saimme kuulla viime sunnuntaina luetussa VT:n tekstissä Sananlaskujen kirjasta: ”Minut Herra loi ennen kaikkea muuta, luomisensa esikoisena, ennen taivasta ja maata. Iankaikkisuudesta minä sain alkuni, kaiken alussa ennen kuin maata oli. Kun synnyin, ei syvyyksiä vielä ollut, ei lähteitä tuomaan niiden vettä. Ennen kuin vuoret pantiin sijalleen, ennen kuin oli kukkuloita, minä synnyin… Olin läsnä, kun hän pani taivaat paikoilleen…”
Tämän Jumalan sanan perusteella kristillinen kirkko on aina tunnustanut, että hän, siis Kristus, on ”Isästä iankaikkisuudessa syntynyt”.
Mutta nyt nykyinen tässä maassa esiintyvä ihmislaji on suurin joukoin luopumassa tästä tunnustuksesta. Se tapahtuu hyvin erikoisella tavalla. Ajatellaan, että meille annettu Jumalan sana voidaan hylätä ja sitä voidaan asettua vastustamaan sanomalla, että haluan mieluummin seurata Jeesus Nasaretilaisen rakkauden oppia.
Mutta ei ole olemassa mitään Jumalan sanasta irrallista Jeesuksen oppia. Apostolit tunsivat hänet ihmisenä. He ovat evankeliumikirjoissa välittäneet meille Jeesuksen opetukset. Heille hän antoi käskynsä ja Pyhän Hengen johtamina he veivät evankeliumin sanoman maailmaan. Jeesus sanoi heille, että joka kuulee teitä, se kuulee minua. Paavali sanoo kirjeessään Korinttolaisille, että kukaan ei voi tunnustaa Jeesusta Herraksi muuten kuin Pyhässä Hengessä.
Me emme voi päästä nykyajassa parempaan Jeesuksen tuntemiseen kuin apostolit ja mitä he opettivat. Nykykulttuurille ominainen puhe Jeesus Nasaretilaisesta kertoo vain, että häntä ei tahdota tunnustaa Jumalaksi ja Herraksi, mitä kristillinen kirkko on tehnyt aina. Häntä pidetään vain yhtenä historiallisena henkilönä, tosin nerokkaana, mutta ei sen kummempana.
Mutta apostolit julistivat, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista ja antanut hänelle nimen, joka on kaikkia muita nimiä korkeampi. Sen vuoksi Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava ja jokaisen kielen on tunnustettava, että Jeesus Kristus on Herra.
Näin siis koko kristillisen kirkon yhteys Jeesukseen ei ole vain historiallinen, taaksepäin katsova. Me emme vain yritä seurata  parhaamme mukaan jonkin menneen opettajan opetuksia. Se on yhteyttä Ylösnousseen Herran, joka on Isän oikealla puolella taivaassa. Hän tekee työtä täällä maan päällä sanansa välityksellä ja me saamme olla Jumalan työn kohteina ja osallistua itsekin siihen.
Me emme voi olla kristittyjä, jos puuttuu yhteys häneen, minkä kaste, evankeliumi ja myös osallisuus Herran pöytään meille lahjoittavat. Jos meiltä puuttuu tuo samanaikaisuus Kristuksen kanssa, jossa hän puhuu meille sanassaan ja vastaanotamme tuon sanan häneen uskoen ja saamme tuoda rukouksessa pyyntömme, kiitoksemme ja ylistyksemme hänelle.
Ja silloin kun me Jumalan sanan perusteella tiedämme, että hän elää, silloin meillä on elävä toivo, jonka varassa on hyvä lähteä uuteen vuoteen. Kaikki nämä vuodet näyttävät alkutekijöiltään yhtä toivottomilta – on vain syntisiä ihmisiä ja kaikenlaisia uhkia maailmassa. Tällaista historia on ollut aina. Joosef ja Maria saivat paeta vastasyntyneen lapsen kanssa Egyptiin. Apostolit joutuivat heti helluntain jälkeen kuulusteluihin ja vankilaan.
Myös elämä nykyajassa, missä elämä on irtautunut pitkälle kristillisestä uskosta ja sen mukanaan tuomasta kulttuurista, voi tuottaa monia vaikeuksia. Mutta älkäämme katsoko nyt niihin. Katsokaamme häneen, jossa on pelastus, joka rakastaa meitä ja joka elää ylösnousseena ja on luvannut olla kanssamme joka päivä. Siihen saamme luottaa tänäkin vuonna ja vuosikymmenenä.

Lasse Marjokorpi


2. SUNNUNTAI JOULUSTA 3.1.2010

Lue lisää »

LOPPIAINEN 6.1.2010

Lue lisää »

2. SUNNUNTAI LOPPIAISESTA 17.1.2010

Lue lisää »

SEPTUAGESIMASUNNUNTAI 31.1.2010

Lue lisää »

KYNTTILÄNPÄIVÄ 7.2.2010

Lue lisää »

LASKIAISSUNNUNTAI 14.2.2010

Lue lisää »

1. PAASTONAJAN SUNNUNTAI 21.2.2010

Lue lisää »

2. PAASTONAJAN SUNNUNTAI 28.2.2010

Lue lisää »

3. PAASTONAJAN SUNNUNTAI 7.3.2010

Lue lisää »

4. PAASTONAJAN SUNNUNTAI 14.3.2010

Lue lisää »

MARIAN ILMESTYSPÄIVÄ 21.3.2010

Lue lisää »

PALMUSUNNUNTAI 28.3.2010

Lue lisää »

PÄÄSIÄINEN 4.4.2010

Lue lisää »

PÄÄSIÄISYÖ 4.4.2010

Lue lisää »

1. PÄÄSIÄISEN JÄLKEINEN SUNNUNTAI 11.4.2010

Lue lisää »

2. SUNNUNTAI PÄÄSIÄISESTÄ 18.4.2010

Lue lisää »

3. SUNNUNTAI PÄÄSIÄISESTÄ 25.4.2010

Lue lisää »

4. SUNNUNTAI PÄÄSIÄISESTÄ 2.5.2010

Lue lisää »

5. SUNNUNTAI PÄÄSIÄISESTÄ 9.5.2010

Lue lisää »

HELATORSTAI 13.5.2010

Lue lisää »

6. SUNNUNTAI PÄÄSIÄISESTÄ 23.5.2010

Lue lisää »

PYHÄN KOLMINAISUUDEN PÄIVÄ 30.5.2010

Lue lisää »

2. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 6.6.2010

Lue lisää »

3. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 13.6.2010

Lue lisää »

4. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 20.6.2010

Lue lisää »

JUHANNUSPÄIVÄ 26.6.2010

Lue lisää »

5. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 27.6.2010

Lue lisää »

KIRKASTUSSUNNUNTAI 18.7.2010

Lue lisää »

LUOMAKUNNAN SUNNUNTAI 25.7.2010

Lue lisää »

10. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 1.8.2010

Lue lisää »

11. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 8.8.2010

Lue lisää »

12. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 15.8.2010

Lue lisää »

14. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 29.8.2010

Lue lisää »

15.SUNNUNTAI HELLUNTAIN JÄLKEEN

Lue lisää »

16. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 12.9.2010

Lue lisää »

17. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 19.9.2010

Lue lisää »

MIKKELINPÄIVÄ 3.10.2010

Lue lisää »

20. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 10.10.2010

Lue lisää »

21. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 17.10.2010

Lue lisää »

23. SUNNUNTAI HELLUNTAIN JÄLKEEN

Lue lisää »

PYHÄINPÄIVÄ 6.11.2010

Lue lisää »

VALVOMISEN SUNNUNTAI 14.11.2010

Lue lisää »

TUOMIOSUNNUNTAI 21.11.2010

Lue lisää »

1. ADVENTTISUNNUNTAI 28.11.2010

Lue lisää »

ITSENÄISYYSPÄIVÄ 6.12.2010

Lue lisää »

2. ADVENTTISUNNUNTAI 5.12.2010

Lue lisää »

3. ADVENTTISUNNUNTAI 12.12.2010

Lue lisää »

4. ADVENTTISUNNUNTAI 19.12.2010

Lue lisää »

JOULUAATTO 24.12.2010

Lue lisää »

JOULUAAMU 25.12.2010

Lue lisää »

UUDENVUODENAATTO 31.12.2010

Lue lisää »

TAPANINPÄIVÄ 26.12.2010

Lue lisää »