DIAKONIA


Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua.

Diakonian lähtökohtana ovat Jeesuksen esimerkki ja hänen opetuksensa. Jeesus kohtasi apua tarvitsevat, köyhät, sairaat ja syrjäytetyt, kuunteli heitä, paransi, auttoi ja julisti anteeksiantamuksen sanomaa.


"Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi".

Kirkon yhteiskuntatyö liittyy läheisesti diakoniavastuuseen. Se tähtää vastuulliseen elämäntapaan ja yhteiskunnan rakenteitten oikeudenmukaisuuteen.

Diakonian tehtävänä on etsiä, lievittää ja poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä. Sen tavoitteena on parantaa ja eheyttää ihmistä yksilönä ja yhteisössä ja selviytymään vaikeuksienkin keskellä.

Diakonian palvelut on tarkoitettu jokaiselle ihmiselle, joka tarvitsee kuuntelijaa ja vierellä kulkijaa. Diakoniatyössä kohdataan ja autetaan ihmisiä, jotka tarvitsevat henkistä, hengellistä tai aineellista apua.

Diakonian vastaanotto:
päivystää ma ja ti klo 9-10, muulloin sovitusti
Esaiaksenkatu 2, seurakuntatalon alakerta

Yhteystiedot:
Diakonissa Riitta Pitkänen, p. 050 431 5550,
s-posti riitta.pitkanen@evl.fi