DIAKONIA

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua ja se lähtökohtana ovat Jeesuksen esimerkki ja hänen opetuksensa. Jeesus kohtasi apua tarvitsevat, köyhät, sairaat ja syrjäytetyt, kuunteli heitä, paransi, auttoi ja julisti anteeksiantamuksen sanomaa.

"Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi".

Diakonian tehtävänä on etsiä, lievittää ja poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä. Sen tavoitteena on parantaa ja eheyttää ihmistä yksilönä ja yhteisössä sekä selviytymään vaikeuksienkin keskellä.

Diakonian palvelut on tarkoitettu jokaiselle ihmiselle, joka tarvitsee kuuntelijaa ja vierellä kulkijaa. Diakoniatyössä kohdataan ja autetaan ihmisiä, jotka tarvitsevat henkistä, hengellistä tai aineellista apua.

  Diakoniavastaanotolle asioimiseen varataan aika.
  Yhteystiedot:
  Diakonissa Riitta Pitkänen, p. 050 431 5550,
  s-posti riitta.pitkanen@evl.fi
  Esaiaksenkatu 2, seurakuntatalon alakerta.