PYHÄN KOLMINAISUUDEN PÄIVÄ 7.6.2009

Salattu Jumala

Pyhän kolminaisuuden päivän saarna Kemijärven kirkossa ja Tapionniemen kappelissa 2009

On olemassa Jumala.
On olemassa vain yksi Jumala, muita jumalia ei ole.
Hän on salattu Jumala.
Kukaan ei ole koskaan nähnyt Jumalaa.
Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja joka on aina Isän vierellä on opettanut meidät tuntemaan Hänet.
Jumalan nimi on Isä ja Poika ja Pyhä Henki.

Jumala on salattu.
Mitä me voimme tietää Hänestä?
Paljon.
Jumalan Poika Jeesus ja Pyhä Henki ovat kertoneet Vanhan testamentin ja Uuden testamentin verran Jumalasta.
Meillä on paljon tietoa Hänestä.
Ihmisikä ei riitä ottamaan haltuun sitä tietomäärää, joka on Raamatussa.
Meillä on saatavilla runsaasti tietoa Jumalasta.

Yksi Jumala on ilmoittanut itsensä Isänä ja Poikana ja Pyhänä Henkenä.
Jumalien määrää on yritetty lisätä. On myös yritetty vähentää Poika ja Pyhä Henki tai lisätä sinne jotain neljänneksi.
Jumalakuvien kanssa voidaan askarrella mitä sattuu. Vapaassa maassa jokainen voi kertoa millaisesta jumalankuvatuksesta tykkää. Se on yhtä arvokasta keskustelua kuin tykkääkö enemmän perunasta vai makaronista.
Jumalan edessä jumalakuvat  ja –kuvatukset on hylättävä. Jumalaa ei lähestytä ”Mun mielestä jumala on sitä tai tätä” -asenteella. Jumalaa ei muokata kulloisenkin yhteiskunnallisen tarpeen mukaan.
On vain yksi Jumala. Muita Jumalia ei ole.
Jumala on ikuinen. Hänen olemassaolollaan ei ole loppua, eikä alkua. Jumala on sama eilen, tänään ja ikuisesti.
Millainen Jumala on, selviää Raamatun perusteella. Ilman Jumalan omaa ilmoitusta, me olemme pimeydessä.
Harhaanjohtavasti opetetaan, että Jumalan voisi löytää luonnosta. Ilman Raamatun opetusta luonto ja Jumalan luomistyö eivät avaudu. Jos menee metsään ja katsoo risua, niin se ei kerro paljoakaan. Risu on olemassa ja jos tutustuu sen rakenteeseen, niin huomaa sen olevan hieno. Jostain se risu on tullut kuten muukin luonto. Mutta mistä? Ilmeisestikin sen joku on luonut. Ehkä? Milloin? Missä? Mitä tarkoitusta varten? Onko jokin tarkoitus? Kuka on luonut? Tai onko heitä useampia tai onko se persoona ollenkaan? Mikä tai kuka on tämän kaiken takana? Onko se tai hän tai ne tai he elossa? Risu jättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia. Luonto ei vastaa, vaikka siltä kysyisi. Vain Raamatusta löytyvien luomisen ja syntiinlankeemuksen kautta pystymme ymmärtämään luonnon Jumalan luomana.
Harhaopetus on myös se, että Jumalan voisi löytää muista uskonnoista. Kauniita ja pettäviä ajatuksia ovat sellaiset ajatukset kuin ”Jokainen tulee uskollaan autuaaksi.” tai ”Kaikki uskonnot palvovat samaa Jumalaa.”
Näin ei ole.
Kaste- ja lähetyskäskyssä Jeesus ei sanonut, että tutustukaa eri kulttuureihin ja käykää uskontojen välistä keskustelua. Jeesus käski tehdä kaikki kansat Hänen opetuslapsikseen kastamalla ja opettamalla se, mitä Hän käski.
Jumalan Poika, Jeesus rajaa selvästi kaikki muut uskonnot ja tiet pois. Jeesus sanoo: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.”
On vain yksi tie Taivaaseen ja Hän on Jeesus Kristus. Kukaan muu ei voi pelastaa kuin Hän. Kaikki muut tiet, opit ja uskonnot vievät Helvettiin.

On olemassa Jumala.
Jumala on jatkuvassa vuorovaikutuksessa luomansa ihmisen kanssa.
Jumala ei taivu meidän mielihalujemme mukaan. Päinvastoin. Kaikkien ihmisten tulee taipua Jumalan tahtoon. Se on kipeä ja vaikea paikka.
Ylpeän ja pahan ihmisen on alistuttava.
Meillekin, jotka tunnustamme, että Jeesus on Herra ja jotka on Hänen käskynsä mukaisesti kastettu ja uskomme Häneen, on jatkuvasti kova paikka alistua Jumalan tahtoon.
Jumala on olemassa, Hän on luonut kaiken ja – Hän on kaikkivaltias.
Jumala haluaa, että Hänen maailmansa ja Hänen ihmisensä taipuvat Hänen tahtoonsa, alistuvat Hänen käskyvaltansa alle.
Jumalan tahdon noudattamisessa me epäonnistumme kaksikertaisesti. Ensiksi emme halua noudattaa Jumalan tahtoa. Vastustamme ja yritämme väännellä ja käännellä Jumalan tahdon johonkin parempaan muottiin tai muuten tyhjäksi. Toiseksi, kun suostumme siihen, että Jumalan tahtoa tulisi noudattaa ja lähdemme sitä yrittämään, epäonnistumme siinäkin. Osa käskyistä tulee täytettyä vaillinaisesti, osa käskyistä unohtuu, lähimmäistä ei tulekaan rakastettua kuten itseä, eikä Jumalaa yli kaiken. Ahdistavasti jäämme syntien ja syytösten piirittämäksi. Omatunto ja Saatana nostavat epäonnistumiset ja väärät tekomme eteemme. Paikoilleen et voi jäädä ja mitä enemmän yrität, sitä enemmän epäonnistut.
Jumala vaatii noudattamaan käskyjään. Niistä ei tingitä. Mutta Kaikkivaltias on myös rakastava Isä. Jumala on luonut tämän maailman, Hän vaatii sitä taipumaan tahtoonsa ja Hän on antanut siihen tien. Jeesuksen kautta on varma toivo olla Jumalan tahdon mukainen ihminen. Pyhän Hengen voimalla ihminen turvaa yksin Jeesukseen. Kaikki synnit annetaan anteeksi Jeesuksessa ja Saatana vaiennetaan.
Vaikka Jumala on salattu, Hän ei ole kaukana meistä. Jeesus on lupauksensa mukaisesti omiensa kanssa kaikki päivät maailman loppuun asti. Siellä missä kaksi tai kolme on koolla Jeesuksen nimessä, siellä Jeesus on heidän keskellään. Me olemme kokoontuneet Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä ja Jeesus on meidän keskellämme nytkin.
Salatulla tavalla Jumala on meidän keskellämme.
Sanassa Jumala on meidän keskellämme.
Synnintunnustuksessa tunnustimme syntimme Jumalalle.
Synninpäästössä Jumala antoi synnit anteeksi.
Kasteessa meidät on puettu Jeesukseen.
Näkyvällä tavalla Jumala on keskellämme ehtoollisessa. Me saamme syödä Jeesukseen ruumiin ja juoda Jeesuksen veren syntiemme anteeksisaamiseksi.
Jumala ei ole kaukana yhdestäkään ihmisestä.
Me, jotka tunnustamme, että Jeesus on Herra ja uskomme syntimme anteeksi Hänen ristinkuoleman ansiostaan, meissä asuu Jumala.
Pyhä Henki asuu meissä.
Me saamme kerran nähdä Jumalan ja olla Hänen kanssaan ikuisesti Taivaassa. Amen.